Liên hệ

Trường PTCS Nam Mẫu

Địa chỉ: Bó Lù, Nam Mẫu, Ba Bể, Bắc Kạn
Hiệu Trưởng: Ma Thị Chuyên
Điện thoại:  DĐ: 0916972199

Email: c2nammau.pgdbabe@backan.edu.vn